Abstracts

Retningslinjer for innsending av abstracts


  • Alle abstracts gjennomgås av seminarkomiteen.


  • Kommersiell tekst godtas ikke.  • Godkjente abstracts tildeles tid enten til foredrag eller poster. Angi i e-post hvilken presentasjonsform som er ønskelig.


  • Presentasjonsformen bestemmes av seminarkomiteen.


  • Forfatterne som deltar (publiserer) må registreres og betale påmeldingsavgift og være tilstede ved poster eller muntlige presentasjon ved angitt tid.


  • Det er forfatternes ansvar å sørge for nøyaktigheten i innhold, stavelse, presentasjon og format. Kontroller at tekst er fullstendig og i rett format før den sendes inn.


  • Originaldokument skal lastes opp i PDF med Times New Roman font og skriftstørrelse 12. Abstracts skal ikke overskride én A4 side.


  • Abstracts som ikke tilfredsstiller spesifikasjonene blir ikke vurdert.


  • Forfattere blir varslet om godkjennelse innen 4. mai 2023.


  • Godkjente abstracts publiseres i eget abstractshefte som vil være nedlastbart ved programstart.