Priser og registrering

Full deltakelse inkluderer 2 overnattinger i enkeltrom, 2 frokost, 3 lunsj og 2 middag.
Deltakelse på enkeltdager inkluder lunsj. Overnatting er ikke inkludert dersom du melder deg på enkeltdag.

Priser på overnatting dersom du deltar på enkeltdag eller trenger tilknytningsdøgn:

Enkeltrom: NOK 1 140

Dobbeltrom: NOK 1 390

Gjelder både deltakere og utstillere:

Påmelding til og med

1. april

Påmelding etter

1. april

Full deltakelse - medlem NSNM

NOK 7 000

NOK 8 000

Full deltakelse - ikke medlem NSNM

NOK 8 000

NOK 9 000

Full deltakelse - pensjonist

NOK 4 900

NOK 5 900

Deltakelse enkeltdager - medlem NSNM

NOK 1 800

NOK 2 100

Deltakelse enkeltdager - ikke medlem NSNM

NOK 2 300

NOK 2 600

Deltakelse enkeltdager - pensjonist

NOK 1 200

NOK 1 500

Deltakelse middag 2. juni 2023

NOK 625

NOK 625

Deltakelse bankett 3. juni 2023

NOK 990

NOK 990

Utstillerplass 2 m2

NOK 12 000 eks. mva

NOK 12 000 eks. mva

Lunsj pr. dag, for utstillere som ikke har full deltakelse

NOK 300

NOK 300